ખેતીનો આધાર

ખેતીનો આધાર

ખેતીનો આધાર

જિનેહમ 2000 એકરથી વધુનો વાવેતર બેઝ ધરાવે છે, હંશૌ, ચાંગડે અને હુબેઇ પ્રાંતમાં અમારો રોઝમેરી ખેતીનો આધાર છે, અને હુનાન પ્રાંતના જિયાંગસીમાં શેતૂરની ખેતીનો આધાર છે.

રોઝમેરી કેળવણીનો આધાર

about (3)

about (3)

શેતૂરની ખેતીનો આધાર

about

about (3)


પ્રતિસાદ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો